سه گام مهم برای توسعه صنعتی و اقتصادی استان

استاندار آذربایجان شرقی : سه پروژه مهم شهرک مس ، شهرک آلمونیوم و قطب سوم خودرو سه گام مهم برای توسعه پایدار استان در راه راه اندازی است.

سید مرتضی احمدپور

با وجود فراز و نشیبهای اقتصادی در ماه های اخیر ، برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی استان وجود دارد ، آذربایجان شرقی یکی از تاثیر پذیرین استانهای کشور در مواجهه با تحریمهای اقتصادی بوده  وبا توجه به ماهیت صنعتی استان و وجود نزدیک به ۱۰ هزار واحد اقتصادی و صنعتی کوچک و متوسط در استان این تاثیر در زندگی شهروندان بیشتر خود را نشان داده است از این رو یکی از رویکردهای استاندار جدید آذربایجان شرقی توجه به تحرک بخشی اقتصادی و صنعتی همچنین توجه به کارآفرینی بوده است. تقویت ارتباط سازنده با مجموعه مدیریت شهری و شورای شهر هم باتوجه به موقعیت خاص تبریز در استان و شمالغرب کشور از دیگر اولویتهای استانداری در دوران مدیریت محمد رضا پور محمدی استاندار جدید آذربایجان شرقی است. وی در گفتگو با همشهری به بیان برنامه های پیش رو برای توسعه استان پرداخته است.

نگاه کلان شما برای توسعه استان چیست؟

توسعه در محوره های مختلف باید صورت بگیرد و مهمتر از توسعه اقتصادی توسعه اجتماعی و توجه به سرمایه های انسانی و اجتماعی است و بدون مشارکت آحاد مختلف مردم توسعه موفق نخواهد بود. بر همین اساس است که در بحث توسعه اقتصادی هم مشارکت مردم و حضوربخش خصوصی جدی است باید توجه داشت که اگر سرمایه های آذربایجانیهای  خارج از کشور همچنین پول های سرگردان درجامعه به صورت هماهنگ در بخش تولید به کار گرفته شود توسعه اقتصادی و صنعتی بیشتر صورت می گیرد از این رو باید به دنبال استفاده از این سرمایه های انسانی و اجتماعی و جلب همراهی و مشارکت شهروندان در توسعه استان بود.موضوع مهم دیگری که وجود دارد.

برنامه های توسعه ای استان با وجود کاهش منابع بودجه ای که بویژه در سال ۹۸ خود را نشان می دهد چگونه خواهدبود؟

کاهش منابع مالی باتوجه به تحریمهای ظالمانه ای که بر علیه کشور اعمال میشود محتمل بوده وبا توجه به کاهش صادرات نفت  باید در این زمینه برنامه ریزی شود یکی از مهمترین رویکردهای اقتصادی دولت توجه به ظرفیت بخش خصوصی است که به مراتب غنی تر است با توجه به وجود نقدینگی  سرگردان در جامعه که موجب تورم می شود باید این نقدینگی سرگردان در اختیار کارآفرینی و تولید قرار بگیرد بر همین اساس پروژه های بزرگ در استان مانند آزاد راه تبریز – مرند – بازرگان با مشارکت سرمایه گذاراجرا میشود و در پروژه راه آهن تبریز به بستان آباد  و میانه به دنبال سرمایه گذار هستیم ، سهم دولت در پروژه های بزرگ باید به عنوان استارتاپ و آغاز کننده این پروژه ها باشد.یکی دیگر از ظرفیتهای مهمی هم که دراختیار استان قراردارد منطقه آزاد ارس است که به راحتی می توان مشکل تحریمها را از این منطقه حل کرد و ظرفیت خوبی برای توسعه و حل مشکلات اقتصادی به شمار می رود.

در زمینه برنامه های اقتصادی و صنعتی به صورت مشخص چه برنامه هایی دارید؟

سه پروژه مهم  را ه اندازی شهرک مس ، شهرک آلمونیوم و قطب سوم خودرو سه گام مهم برای توسعه پایدار استان است که به تائید وزارت صمت رسیده و تا حدود زیادی تفویض اختیار به استان شده و کارهای زیادی هم در این زمینه انجام شده است با توجه به اینکه مس در این استان صرفا به صورت خام فروشی است ، ضرورت راه اندازی شهرک مس برای فراوری این محصول به شدت احساس می شود و از طرف دیگر با توجه به بسترهای فراهم شده در زمینه راه اندازی نفلنسیت و آلمونیوم در استان برای راه اندازی شهرم آلمونیوم هم مصمم هستیم البته  در چند دهه گذشته کارهای زیادی برای راه اندازی آن انجام شده که باید بتوانیم به سرانجام مطلوب برسانیم. همچنین وجود بیش از ۵۰۰واحد قطعه سازی در استان ظرفیت مناسبی برای راه اندازی قطب سوم خودرو در استان ایجاد کرده است که در این زمینه هم برنامه ریزی انجام شده و منتظر فراهم شدن زمینه برای امضای قراردادهای راه اندازی این سه پروژه هستیم.

با توجه به اینکه این پروژه ها زمان بر هستند برای  اشتغال و کارآفرینی میان مدت و کوتاه مدت چه برنامه ای دارید؟

توجه به پروژه های کارآفرینی در میان مدت  توسط بخش خدماتی مانند آی تی و گردشگری مورد توجه جدی قرار دارد خوشبختانه بسترهای زیادی دراستان داریم که می تواند کارآفرینی در این مورد را به صورت گسترده فراهم کند و ما نیز حمایت می کنیم . در زمینه گردشگری در آینده نزدیک باتمام فعالان گردشگری و آژانسهای مرتبط در این مورد دیدار خواهیم کرد و حتی می توان از گردشگری زمستانی در استان هم استفاده کرد به نظر می رسد درتوسعه گردشگری بیش از هر چیزبه تغییرات فرهنگی نیاز داریم.اشتغال های زود بازده به صورت کلی مورد توجه مدیریت استان قرار دارد.

در موضوع توسعه شهری و همکاری با مدیریت شهری چه دیدگاهی دارید؟

تبریز پذیرای نزدیک به نیمی از جمعیت استان بوده و به نوعی ویترین استان محسوب میشود این شهر همچنین در شمالغرب کشور هم دارای جایگاه خاصی است بر همین اساس توجه به توسعه شهری تبریز بسیار مهم بوده و در این زمینه با شهرداری وشورای شهر مصمم به توسعه همکاریها هستیم. دیدارهایی انجام شده و جلسات دیگری هم به صورت منظم  خواهیم داشت متاسفانه وضعیت ترافیک و آلودگی تبریز مناسب نبوده و در کنار سابقه درخشان شهر تبریز در دهه ها و صده های اخیر  عارضه های نامیمون در شهر موجب مشکلات متعدد شده ،  در کنار آلودگی و ترافیک ، حاشیه نشینی صدها هزار شهروند در تبریز مشکلات فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی به وجود آورده و البته رسیدگی به این مسائل در حیطه شورای شهر است اما مدیریت ارشد استان هم دراین زمینه همراهی خواهد داشت. در زمینه بازآفرینی شهری ، ساماندهی بافت های فرسوده و حاشیه ای شهر با هزینه های کم راه حل های موثری وجود دارد که باید به کار بست. از جمله این راهکارها حوزه بندی زمین در مناطق حاشیه ای و توافق با مالکان خانه های مناطق حاشیه ای و فرسوده برای احیای مشترک این بافت است.البته تبریز در مجموع از نظر منظر شهری و نظافت شهر و سیمای شهری در سالهای اخیروضعیت خوبی در کشور داشته است و وجود خانه های تاریخی متعدد دراین شهر بر زیبائیهای آن افزوده است.

درزمینه متروی تبریز و وضعیت آن همچنین نحوه تزریق منابع مالی چه دیدگاهی دارید؟

مقرر شده در آینده نزدیک بازدیدی از متروی تبریز داشته باشم که پس از این بازدید می توانم در زمینه وضعیت آن و اقدامات لازم توضیح دهم.

در مورد وضعیت برخی صنایع  از جمله ماشین سازی و بلبرینگ سازی چه دیدگاهی دارید؟

برای هر واحد صنعتی مشکل دار روشهای جداگانه ای در نظر گرفته می شود که در مورد ماشین سازی و بلبرینگ سازی هم اینچنین است در حال حاضرماشین سازی به تولید خود ادامه می دهد و از این نظر مشکلی ندارد با استقرار هیئت مدیره جدید این کارخانه بهتر می تواند به کار خود ادامه داده و  در پرداخت حقوق کارگران  ومدیریت حسابهای بانکی موفق تر عمل کند ولی در بلبرینگ سازی این کارخانه واگذار شده و مالک مشخصی دارد و مشکلات با هماهنگی های لازم می تواند حل و فصل شود.