هندوانه های صادراتی ایران به ترکیه  راه نیافت.

در حالی که هنوز دو ماهی  به فصل برداشت هندوانه از مزارع آذربایجان مانده و هندوانه ها از راه جنوب به بازار شمالغرب کشور می رسد  و این محصول هنوز در استان میوه ای نیمه لوکس محسوب میشود ، اما چند روز قبل حدود ۷ هزار تن هندوانه  صادراتی که اتفاقا اولین محموله صادراتی نیز بود در مرز ماند و نتوانست به کشور ترکیه برسد اتفاقی که  به اعتقاد فعالان تجاری استان ناشی از بی تجربگی در عرصه تجارت بوده و زیان عمده ای را متوجه بازار محصولات کشاورزی کرد.

ناهماهنگی و بی اطلاعی از تعرفه های فصلی ترکیه

عضو میز مشترک تجاری ایران و ترکیه می گوید: موضوع تجارت با کشورهای همسایه از جمله ترکیه در ماه های اخیر تحت الشعاع بیماری کرونا قرار داشت  ودر ماه های اخیر هیچ گونه مبادله کالا با کامیون صورت نمی گرفت و تنها در هفته های اخیر مبادله تجاری از طریق مسیر ریل میسر شده است.

رضا کامی که خود مدیر یک شرکت تجاری است ادامه می دهد: کشور ترکیه برای حمایت از کشاورزان خود تعرفه های وارداتی متغیر و فصلی دارد وبه عنوان مثال در فصل زمستان تعرفه محصولات کشاورزی پائین است اما در فصل برداشت محصول تعرفه ها بالا است تا کشاورزان این کشور بتوانند در بازار داخلی فروش خوبی داشته باشند.

وی با اشاره به اتفاق رخ داده در دپوی هندوانه در مرز و برگشت بار هندوانه عنوان می کند: احتمالا بارها زمانی که تعرفه پائین بوده به طرف مرز بارگیری شده اما چون کامیونی امکان عبور از مرز را ندارد و باید با واگن حمل شود، زمان طولانی صرف شده و زمانی که هندوانه ها آماده ورود به مرز بودند تعرفه ها افزایش یافته است.

وی خاطر نشان می کند: نکته دیگر در این روش صادراتی که با استفاده از ریل و واگن قطار صورت می گیرد تجمیع بارهای هندوانه در چند واگن است که مدیریت بار را با مشکل مواجه می کند و احتمال خراب شدن اموال چندین تاجر در واگن های مشترک وجود دارد.

وی افزایش ناگهانی و بدون اطلاع تعرفه هارا غیر قانونی و غیر محتمل دانسته و یادآور میشود: تجار باید قبل از اقدام به صادرات محصول برنامه های زمان بندی تعرفه ها در کشور مقصد را مطالعه کنند.

واردات آب مجازی با صرفه تر ازصادرات

کارشناس کشاورزی با بیان اینکه هندوانه محصولی به شدت آب بر هست می گوید: برای هر کیلو هندوانه دهها کیلو آب مصرف می شود و این محصول نه تنها جزو محصولات حمایتی در استان شناخته نمیشود بلکه از نظر اقتصادی نیز تولید آن به صرفه نیست.

ابراهیم محمودی عنوان می کند: واردات هندوانه یا محصولاتی مشابه آن صرفه اقتصادی بیشتری دارد و وارد نمودن آب مجازی قلمداد میشود که اقتصادی نیز هست.

وی عنوان می کند: اینکه برای اولین بار محموله هندوانه به کشور همسایه آنهم در این مقطع زمانی صادر شود نشان از بی تجربه بودن تجاری است که به این اقدام دست زده و زیان مالی را هم متحمل شده اند.

لزوم استفاده از ظرفیت سردخانه میوه

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه قوانین مدونی برای حمایت از صادرات محصولات کشاورزی از چند سال گذشته تدوین و اجرایی می شود ، میگوید: دولت نقش حمایتی و برنامه ریز در این زمینه دارد و بخش خصوصی در این زمینه سرمایه گذاری و اقدام می کند.

اکبر فتحی ادامه می دهد: تجاری که در زمینه  صدور محصولات کشاورزی فعالیت می کنند باید سود و زیان خود را سنجیده و در مواقع اینچنینی از ظرفیت سردخانه ها استفاده کنند تا میوه خراب نشود و موانع قانونی و اداری مرتفع شود.

وی بیان می کند: در حال حاضر مدیریت سردخانه ها در استان به بخش خصوصی واگذار شده اما در تنظیم بازار میوه از این ظرفیت استفاده می شود و زمانی هم که صدوربار هنداونه درمرز با مشکل مواجه شد بهترین راه حل استفاده موقت از ظرفیت سردخانه ها بود.