تبریز شهر بدون گدا عنوان خوش آب و رنگی است که تبریزیها در چند دهه گذشته آن را با افتخار یادمی کنند و از آن به عنوان سند افتخاری برای خود یاد می کنند. اما  آیا واقعا تبریز شهر بدون گدا است؟ آیا این شهر گدایی ندارد و می توان باز هم به این عنوان افتخار کرد. مسافران و گردشگرانی که برای اولین بار به تبریز می آیند با موضوع جالب توجهی مواجه میشوند ، موضوعی که از فرط تکرار برای شهروندان عادی شده ، اما برای مسافران و تازه واردها موضوعی جالب توجه است . تعدد صندوقهای فلزی صدقاتی که از سوی کمیته امداد امام خمینی و موسسات مخلتف در جای جای شهر نصب شده ، موجب مشکلاتی برای شهروندان می شود. تعدد این صندوقها به حدی است که در چند سال گذشته  فرمانداری تبریز برای چندمین بار اقدام به جمع آوری صندوقها نموده و در نهایت با ایجاد محدودیت های فراوان تعداد سهمیه مشخصی برای این صندوقها و محل نصب آن به چند موسسه خیریه مجوز دار اعلام شد. اما ماجرا به همین جا ختم نمی شود ، محل نصب صندوقهای صدقات در کنار برخی باکسهای زباله شهرداری یا قرار گیری این صندوقها بر سر راه تردد شهروندان مشکلات دیگری را رقم می زند. برخی شهروندان معتقدند شهر بدون گدا بیشتر از آنکه یک واقعیت باشد یک فرار به جلو از مخفی کردن حقایق موجود زیر پوست تبریز است .

فقرایی درداخل جمعیت ۴۰۰ هزار نفری حاشیه نشین تبریز

کارشناس ارشد امور اجتماعی به خبرنگار صنعت تبریز می گوید: اینکه شهری مانند تبریز با جمعیت ۴۰۰ هزار نفر متکدی نداشته باشد بیشتربه یک شوخی شباهت دارد چرا که با نگاهی به سطح زندگی حاشیه نشینان در تبریز متوجه خواهیم شد که بخش قابل توجهی از این افرادبه صورت پیدا و پنهان تکدی گری می کنند.

احمد رضا بدری به یک تحقیق میدانی انجام شده توسط جمعی از دانشجویان دانشگاه تبریز اشاره کرده و یادآور میشود: در این تحقیق از کسبه خیابانهای مرکزی شهر در مورد وجود گدایان و متکدیان سوالاتی شد و بیشتر آنان در پاسخ خود نه تنها وجود گدایان را تائید کردند بلکه اعلام کردندکه  تبریز شهر بدون گدا نیست بلکه تبریز شهری است که گدایان از آن در کمترین زمان ممکن و با هماهنگی صورت گرفته از شهر جمع آوری شده و به آنان اجازه تکدی گری داده نمیشود.

وی خاطر نشان می کند: جمع آوری کردن متکدیان و گرفتن تعهد از آنان برای گدایی نکردن در واقع پاک کردن صورت مسئله است وباید برای حل این مشکل به صورت ریشه ای اقدام کرد.

وی تاکید می کند: صندوق های فلزی ویژه صدقات در نقاط مختلف شهر نصب شده اند . باید مسئولان امر اعلام کنند که چه میزان صدقه در این صندوقها ریخته میشود و آیا این تعدد صندوقها توانسته است به ریشه کنی فقر و تکدی گری در تبریز کمک کند.

زخمی شدن به واسطه صندوق صدقات

یکی از کسبه خیابان طالقانی تبریز ایجاد مشکل رفت  وآمدی برای شهرودندان را از تبعات نصب صندوق صدقات در جای نامناسب در این خیابان اعلام کرده و می گوید: صندق صدقات فلزی مکعبی شکل و بزرگ با پیچ و مهره های بلند بر تیر چراغ برق نصب شده و برای عابران ایجاد مشکل می کند.

حامد عملشاهی ادامهی می دهد: بارها اتفاق افتاده که رهگذران در اثر برخورد با این صندوقها زخمی شده اند یا لباسهایشان پاره شده ولی با اینحال هر روز به تعداد این صندوقها در اشکال مختلف افزوده می شود.

وی نصب صندوق صدقات در کنار باکس زباله شهرداری را از ایرادات دیگردر این زمینه دانسته و اظهار می دارد: اینکه شهرداری یا کمیته امداد کدام یک زودتر مکان یابی کرده اند چندان مهم نیست اما در نگاه شهروندان این همراهی سطل زباله و صندوق صدقات چندان خوشایند نیست.

وی به مشاهدات عینی خود در مورد سرقت از صندوقهای صدقات اشاره کرده و بیان می کند: افراد با روشهای مختلف در طول روز یا شب اقدام به کشیدن اسکناس از داخل صندوقها می کنند و زمانی که با اعتراض شهروندان مواجه میشوند اعلام نیاز کرده و فقر خود را مطرح می کنند. در این شرایط تفاوت چندانی با یک گدای فلزی و فردی که به سوی دیگران دست دراز می کند نیست.

تبعات اجتماعی القای شهر بدون گدا

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی آذربایجان شرقی می گوید: اینکه گفته شود تبریز شهر بدون گدا است دارای تبعات اجتماعی قابل توجه است. شهروندان پدیده فقر را در سطح شهر نمی بینند و در نتیجه احساس می کنند محرومی وجود نداشته  واز کمک های مالی به محرومان خوداری می کنند.

محمد کلامی که خود دانش آموخته اقتصاد و استاد دانشگاه است اظهارم ی کند: نباید صورت مسئله را پاک کرد بلکه باید واقعیتها را پذیرفت و برای آن چاره ای اندیشید.

 

وی عنوان می کند: بیش از ۱۰۰ هزار نفر در تبریز از خدمات کمیته امداد بهره مند می شوند و هرچند این شهربه نسبت جمعیت خود افراد تحت پوشش کمتری به نسبت شهرهای دیگر استان دارد امااین به معنای حذف فقر و محرومیت در تبریز نیست.

ضرورت ساماندهی صندوقهای صدقات و موسسات خیریه

وی با بیان اینکه محل تامین منابع مالی کمیته امداد عموما از محل منابع دولتی و کمک های رهبری است اظهار می کند: بخش کمی  از منابع کمیته امداد از طریق صندوقهای صدقات و کمکهای مردمی تامین می شود و البته میانگین کمکهای مالی مردم استان به نسبت استانهای دیگر کشور بیشتر است.

وی با اشاره به ضرورت ساماندهی موسسات خیریه و صندوقهای صدقات در تبریز اعلام می کند: با فرماندار تبریز در این زمینه رایزنیهای متعددی صورت گرفته و بر ساماندهی موسسات خیریه و کاهش تعداد صندوقهای صدقات از سوی بخشهای مختلف تاکید داریم.

وی یادآور میشود: برخی از این موسسات از اعلام منابع مالی و درآمدهای خود ، خوداری می کنند و به همین خاطر میزان صدقاتی که در این صندوقهای متعدد ریخته می شود نیز مشخص نمی شود.