پنچمین شماره فصلنامه سراسری چالش روز در موضوع اجتماعی و اقتصادی به چاپ رسید.

این شماره  برای سال سوم و به دو زبان فارسی و آذری و در موضوعات مختلف به چاپ رسیده است.

سخن مدیر مسئول در حوزه چشم انداز اقتصادی سال آتی ، مشکلات بازار کفش ، پرداختن به حوزه موزه مشاغل ، گزارش میدانی چالش روز از ترلان دره سی و موضوعات دیگر همچنین شعر طنز آرش آزاد در حوزه اقتصادی از موضوعات مطرح شده در این مجله است.