در حالی که افزایش ۱۴ درصدی سهم استان درزمینه پرداخت مالیات سال آینده مطرح شده که بنا به اظهارات مسئولان وقت مالیاتی شهروندان استان در سال گذشته ۳۲ درصد مالیات بیشتر پرداخت کرده اند.

به گزارش صنعتیمیز ، توسعه فضای مجازی و سرعت انتشار اخبار و اطلاعات در آن در بسیاری از مواقع به یک دردسر جدی برای مسئولان مبدل میشود. این موضوع زمانی جدی تر میشود که مباحث تخصصی مانند بودجه و مالیات با یک اظهار نظر چند سطری در فضای مجازی مطرح و موجب تشتت افکار عمومی میشود.

در  هفته های اخیر در حالی که افزایش ۱۴ درصدی سهم استان درزمینه پرداخت مالیات سال آینده مطرح شده که بنا به اظهارات مسئولان وقت مالیاتی شهروندان استان در سال گذشته ۳۲ درصد مالیات بیشتر پرداخت کرده اند.

رسول رسولی مدیرکل  سابق امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی  تیرماه سال گذشته در نشست مدیران مالیاتی استان و شهرستان‌های استان آذربایجان‌شرقی ، گفته بود:  امسال باید هزار و ۸۳۲ میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته باشیم که نسبت به سال گذشته ۳۲ درصد افزایش را شاهد هستیم.

وی افزوده بود:  سهم مالیات مستقیم حدود یک هزار میلیارد تومان و ۸۳۲ میلیارد تومان و مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است.

رسولی همچنین یادآورشده بود: سهم مالیات مشاغل در سال آتی بالاتر از میانگین بوده و بر اساس مصوبه مجلس باید ۴۱ درصد افزایش در مالیات مشاغل رخ دهد.

در واقع با وجود افزایش ۳۲ تا ۴۱ درصدی پرداخت مالیات استان در سال گذشته ، اتفاق خاصی در این استان رخ نداده بود و بیش از ۹۰ درصد درآمد مالیاتی نیز محقق شد و به عبارت دیگر مردم استان یکی از خوش حسابترین مودیان مالیاتی کشور محسوب میشدند.

اما در هفته های اخیر و به دنبال افزایش اعتراضات شهروندان و فعلان اقتصادی ،   استاندار آذربایجان شرقی با تدبیر برگزاری یک نشست خبری به مصاف فضای متشنج خبری رفت .

در این نشست سه مدیر ارشد اقتصادی استان حضور داشتند و با توجه به عدم حضور خبرنگاران اقتصادی و زمان نامناسب جلسه خروجی این نشست نیز راضی کننده نبود و بر فضای ملتهب خبری افزود.

اظهارات  بهبودی رئیس سازمان برنامه و بودجه  در این نشست خبری با طرح ناقص در فضای مجازی موجب دردسرهای بیشتری برای مسئولان استانی شد.

وی در اظهارات خود گفته بود اینگونه اظهار نظرها  در مورد افزایش سهم مالیاتی استان ، یا از سر بی اطلاعی است یا غرض ورزی و یا چیزهای دیگر. در واقع سخنان بهبودی به نظر کارشناسی صحیح بود و بایستی برای اظهار نظر در مورد مسائل پیچیده بودجه ای و مالیاتی تخصص و دانش اقتصادی کافی داشت.

به نظر می رسد در شرایط فعلی مدیران روابط عمومی اقتصادی و دارایی استان باید هنر ارتباطی خود را نشان داده و بتوانند فضای خبری استان را مدیریت کنند. شهروندان و مودیان مالیاتی منتظر اظهار نظرهای رسمی و عام فهم از سوی این مسئولان هستند و تنظیم و انتشار این گونه از اخبار باید به صورتی مدون از سوی این مراکز صورت گیرد.

بی تردید ادامه این جو متشنج خبری بیش از همه شهروندان عادی را قربانی خواهد کرد و سودجویان با استفاده از شرایط موجود اقدام به گران نمودن اجناس به بهانه افزایش مالیات کرده و عده ای دیگر نیز فرصت را برای فرار مالیاتی مناسب خواهند دید. تبعات زیان بار تمام این موضوعات متوجه شهروندان عادی خواهد شد.

سید مرتضی احمدپور

مدیر مسئول و صاحب امتیاز صنعتیمیز