در حالی که سایت خبری وابسته به شهرداری تبریز مدعی دریافت جایزه بین المللی کیفیت هوا از میلان ایتالیا شده است اما گویا واقعیت به گونه ای دیگر است

به گزارش صنعتیمیز ، یکی از مخاطبان صنعتیمیز در یادداشتی نوشت ،  وقتی در سایت خبری شهرداری(شهریارنیوز) خبر دریافت جایزه بین المللی سیاستهای کیفیت هوا از میلان ایتالیا توسط شهردار تبریز را دیدیم تعجب کردم. با مراجعه ای که به سایت برگزار کنندگان داشتم متوجه شدم این جلسه یک گردهمایی است که توسط یک NGO برگزار گردیده است و چند نماینده از شهرداریهای چند کشور در آن حضور یافته اند و تنها شهردار و رئیس شورای تبریز به عنوان مقام رسمی در آن شرکت کرده اند؛ این در حالی است که از شهرداران ایتالیا در آن جلسه حضور نداشته اند.با عبور از محتوای جلسه در آخر همه شرکت کنندگان لوحی(جایزه بین المللی …!!!)را دریافت نموده اند و جایزه بین المللی در میان نبوده است.

همه می دانیم جوایز بین المللی توسط سازمانهای رسمی بین المللی و با حضور نمایندگان رسمی کشورها اعطا می شود. پر واضح است این نوع گردهماییهایی که توسط NGO ها برگزار می  شود با دریافت حق ثبت نام و شرکت در جلسات برگزار می شود وقتی که به تصاویر محیط جلسه مزبور نگاه کردم نه سالن یک سالن بین المللی بود؛نه صندلیهای آن در شخصیت مراسم بین المللی بود و نه اصول دیپلماتیک در نحوه نشستن و حتی پوشش لباس دیده می شود.

با احتساب هزینهای شرکت در این جلسه و هزینه مسافرت در وانفسای مالی شهرداری در یک جلسه چند نفری چه عایداتی برای شهرمان تبریز حاصل شده است؟ آیا این حرکات، کوچک و تحقیر نمودن تبریز نیست؟ در حالی که امروز بخش اعظمی از کارکنان حقوق ماهیانه خود را دریافت نکرده اند! انعکاس حضور در یک جلسه بی اهمیت به عنوان دریافت جایزه بین المللی از سوی برخی رسانه های رسمی وابسته به شهردار چه معنایی دارد؟ این حرکت توهین به شعور فرهیختگان و مردم محسوب نمی شود؟