اتمام جاده نیر- میانه

اتمام جاده نیر- میانه

ا در صورت اتمام جاده نیر- میانه اتصال آذربایجان شرقی به استان اردبیل از مسیری دیگر و کوتاهتر امکان پذیر خواهد بود. دو سال قبل بود که احداث جاده نیر به میانه به عنوان یکی از راه های مواصلاتی اصلی استانهای اردبیل و...

ادامه مطلب ...