ادامه متروی تبریز با اوراق مشارکتی

ادامه متروی تبریز با اوراق مشارکتی

حدود دو دهه از آغاز عملیات اجرایی متروی تبریز می گذرد و شهروندان تبریزی در حال تجربه کردن استفاده از این امکان حمل و نقل درون شهری هستند. در حال حاضر عملیات عمرانی در بخشهای مختلف متروی تبریز و خطوط مختلف در جریان است....

ادامه مطلب ...