افزایش مشارکت سازمانهای مردم نهاد در اشتغال

افزایش مشارکت سازمانهای مردم نهاد در اشتغال

  بنا بر اعلام مسئولان جمعیت جوان استان اندکی کمتر از یک میلیون  نفر بوده و  جمعیت جوان استان  رو به کاهش و از لحاظ جمعیت جوان رتبه دوم از آخر کشوری است. این موضوع موجب شده تا حوزه جوانان به لحاظ وجود آسیب های اجتماعی...

ادامه مطلب ...