اقتصاد خوراکی برگ برنده تبریز ۲۰۱۸

اقتصاد خوراکی برگ برنده تبریز ۲۰۱۸

  از جمله جاذبه های گردشگری هر شهر غذاهای محلی آن منطقه  و تنقلات ویژه آن به حساب می آید. گردشگران در سفر به مناطق مختلف تمایل دارند تا غذای محلی وتنقلاتی  را که توسط افراد بومی تهیه و پخته  شده را چشیده و از کم و کیف...

ادامه مطلب ...