بازار مسکن استان قربانی دلالان

بازار مسکن استان قربانی دلالان

    تبریز کلانشهری که با جمعیت دومیلیونی و توسعه افسار گریخته اش تا کنون در 12 منطقه شهری مهار شده و به گفته مسئولان شهری نمی توان آمار دقیقی از تعداد شهروندان صاحب مسکن یا مستاجر در این شهر ارائه داد . اما تعداد...

ادامه مطلب ...