بدهی دولت به بانک مرکزی ۳۷ درصد رشد یافت

بدهی دولت به بانک مرکزی ۳۷ درصد رشد یافت

بانک مرکزی در گزارشی دارایی ها و بدهی های بانکها و موسات اعتباری غیربانکی نیز رقم بدهی بخش دولتی در ۱۱ ماهه ابتدای سال گذشته ۹۸۲۱۷۷.۹ میلیارد ریال با رشد ۳۱.۷ درصدی در مدت یکسال و بدهی به بانک مرکزی۸۴۹۶۸۲.۳ میلیارد ریال با...

ادامه مطلب ...