تبعات بی توجهی به اشتغال زایی

تبعات بی توجهی به اشتغال زایی

    وجود اشتغال کافی در جامعه به دلیل این که موجب رشد و شکوفایی و آرامش خاطر است یکی از مسائل اساسی محسوب می شود. حتی در ابعاد کوچکتر خانواده نیز داشتن شغلی مناسب جزو حیاتی ترین مسائلی است که تمام ابعاد زندگی و...

ادامه مطلب ...