جای خالی تولید انبوه سیمان زودگیر در آذربایجان شرقی

جای خالی تولید انبوه سیمان زودگیر در آذربایجان شرقی

  علی رغم نیاز پروژه های عمرانی به سیمان زودگیر به واسطه سردسیر بودن منطقه تولید انبوه سیمان زودگیر دراستان صورت نمی گیرد. کارخانه سیمان در آذربایجان شرقی یکی از اولین کارخانه های سیمان کشور بود که چند دهه قبل در...

ادامه مطلب ...