خواب مالک جدید ماشین سازی برای املاک ائل گلی

خواب مالک جدید ماشین سازی برای املاک ائل گلی

  در صورت صدور مجوز از سوی شهرداری و شورای شهر تبریز، در نظر داریم سریعاً با همکاری شرکت‌های خارجی هتل هفت ستاره و مرکز تفریحی مدرن با امکانات ویژه همچون پد هلی کوپتر احداث کنیم نگین صنعت آذربایجان به تازگی از...

ادامه مطلب ...