شبکه ارزش صنعت آذربایجان شرقی باید شناسایی شود

شبکه ارزش صنعت آذربایجان شرقی باید شناسایی شود

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی شناسایی شبکه ارزش صنعت آذربایجان شرقی را ضروری دانست و گفت: ایجاد صنعت خودروسازی در کنار قطعه‌سازی در استان زنجیره را تکمیل می‌کند. به گزارش پایگاه خبری،تحلیلی...

ادامه مطلب ...