درمان ۲۴ هزار دیسک کمر با روش سنتی در تبریز

درمان ۲۴ هزار دیسک کمر با روش سنتی در تبریز

طب سنتی در تبریز و آذربایجان جایگاه خاصی دارد. افرادی که اطلاعات و سررشته ای از این دانش بومی شده دارند به اندازه اطبا در نزد مردم محبوبیت داشته و می توانند با استفاده از روشهای سنتی بیماریها را درمان کنند. این افراد با...

ادامه مطلب ...