زنان معتاد چالش جدید مدیریت استان آذربایجان شرقی

زنان معتاد چالش جدید مدیریت استان آذربایجان شرقی

با افزایش محسوس جمعیت بانوان معتاد ایجاد مرکزی برای نگهداری از آنان ضرروی شده است. حدود دو سال قبل بود که استاندار وقت آذربایجان شرقی این استان را استانی بدون معتاد متجاهر خطاب کرد و معتادان در مرکزی چند کیلومتری مرکز...

ادامه مطلب ...