سرمایه های خرد و سرگردان شهروندان به کجا می رود

سرمایه های خرد و سرگردان شهروندان به کجا می رود

از روزهای گذشته کاهش قیمت ارزو به دنبال آن طلا در بازار شروع شده و بسیاری از شهروندان تبریزی با فروش دلار و طلاهایی که برخی در قیمت های نجومی و با فروش خانه و زمین خود خریداری کرده بودند سعی در جلوگیری از زیان بیشتر دارند...

ادامه مطلب ...