سهم کم خسروشاه از عوایدمنطقه صنعتی غرب تبریز

سهم کم خسروشاه از عوایدمنطقه صنعتی غرب تبریز

خسروشاه شهری با 22 هزار نفر جمعیت که در چند کیلومتری تبریز قرار دارد و با پیشنیه بلندی که دارد جزو یکی از بهترین شهرهای استان از نظر شاخصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود. این شهر یکی از کمترین تعداد بیسوادان...

ادامه مطلب ...