سه گام مهم برای توسعه صنعتی و اقتصادی استان

سه گام مهم برای توسعه صنعتی و اقتصادی استان

  استاندار آذربایجان شرقی : سه پروژه مهم شهرک مس ، شهرک آلمونیوم و قطب سوم خودرو سه گام مهم برای توسعه پایدار استان در راه راه اندازی است. با وجود فراز و نشیبهای اقتصادی در ماه های اخیر ، برنامه ریزی برای توسعه...

ادامه مطلب ...