سه گام مهم برای توسعه صنعتی و اقتصادی استان

سه گام مهم برای توسعه صنعتی و اقتصادی استان

سه گام مهم برای توسعه صنعتی و اقتصادی استان استاندار آذربایجان شرقی : سه پروژه مهم شهرک مس ، شهرک آلمونیوم و قطب سوم خودرو سه گام مهم برای توسعه پایدار استان در راه راه اندازی است. سید مرتضی احمدپور با وجود فراز و...

ادامه مطلب ...