شهروندان قربانی بازار نابسامان لوازم خانگی

شهروندان قربانی بازار نابسامان لوازم خانگی

ریس اتحادیه لوازم خانگی تبریز: شهروندان و اصناف قربانیان بازار نابسامان لوازم خانگی شده اند. در سالهای اخیر بخش مهمی از توسعه صنایع استان مربوط به واحدهای تولیدی لوازم خانگی است در حال حاضر بیش از 250 کارخانه و کارگاه...

ادامه مطلب ...