ضرورت احداث پلهای عابرپیاده در شمال و شرق تبریز

ضرورت احداث پلهای عابرپیاده در شمال و شرق تبریز

  توسعه شتابان تبریز در سالهای گذشته موجب شده تا این چهره این شهر تغییرات زیادی را به خود ببیند ، کمربندیها و بلوارهای  متعددی داخل شهر ایجاد شده اند و خودروها شتابان و با سرعت بالا در آن تردد می کنند. از سوی دیگر...

ادامه مطلب ...