ظرفیت فراموش شده سرمایه گذاری در پرورش دام

ظرفیت فراموش شده سرمایه گذاری در پرورش دام

آذربایجان شرقی از استانهای مطرح در زمینه پرورش دام به ویژه دام کوچک به شمار می رود وجود مراتع متعدد در این استان ، جمعیت قابل توجه عشایر همچنین عدم نیاز به سرمایه گذاری های کلان در حوزه پرورش دام کوچک موجب شده تا روستا...

ادامه مطلب ...