فیش حقوقی قاضی پور نماینده ارومیه

فیش حقوقی قاضی پور نماینده ارومیه

قاضی پور نماینده جنجالی ارومیه ، فیش حقوقی خود که از مجلس شورای اسلامی دریافت می کند رادر اختیار رسانه ها گذاشت. به گزارش صنعتیمیز ، هفته‌نامه تماشاگران امروز در تازه‌ترین شماره خود با نادرقاضی‌پور در مورد سخنان...

ادامه مطلب ...