قوانین مالیاتی دست و پا گیر پیش روی فعالان اقتصادی

قوانین مالیاتی دست و پا گیر پیش روی فعالان اقتصادی

در بخش تجارت آذربایجان شرقی 120 هزار واحد صنفی در قالب 404 اتحادیه و 17 اتاق اصناف در استان فعال است که از این تعداد 29 هزار واحد جز صنوف تولیدی به شمار میرود این واحدها در زمینه صادرات غیر نفتی استان نقش به سزایی دارند به نحوی...

ادامه مطلب ...