مشکلات اقتصادی تشدید کننده تب کریمه کنگو

مشکلات اقتصادی تشدید کننده تب کریمه کنگو

کمبود کشتارگاه های مجهز و مشکلات اقتصادی دامداران موجب توسعه بیماری تب کریمه کنگو می شود. مشکلات اقتصادی ناشی از نبود کشتارگاه های مجهز همچنین نبود زیر ساختهای اقتصادی برای واکسیناسیون سریع موجب میشود تا بیماری کریمه...

ادامه مطلب ...