منطقه ۷ تبریز در انتظار مسیر گشایی

منطقه ۷ تبریز در انتظار مسیر گشایی

  توسعه نامتوازن بافت شهری در منطقه 7 تبریز نیاز این منطقه را به مسیر گشایی بیش از گذشته کرده است.   توسعه تبریز در بخش غربی آن همواره مشکلات شهری عمده ای را در پی داشته است. تراکم بافت شهری خدمات رسانی به این منطقه...

ادامه مطلب ...