کشت صنعتی گل گاوزبان در کشور

کشت صنعتی گل گاوزبان در کشور

گل گاوزبان اغلب در دامنه کوه‌های البرز می‌روید و در حال حاضر نیز به شکل صنعتی کشت می‌شود.  به گزارش صنعت تبریز ، گل گاوزبان (Echium) گیاهی است خودرو که اغلب در دامنه کوه‌های البرز می‌روید و در حال حاضر نیز به شکل صنعتی کشت...

ادامه مطلب ...