گندم به شرط خرید

گندم به شرط خرید

آذربایجان شرقی درزمینه تولید محصولات کشاورزی یکی از قطبهای کشاورزی کشور محسوب می شود و رونق کشاورزی در آن ارتباط مستقیمی با معیشت نزدیک به نیمی از مردم استان دارد. حدود 30 درصد مردم استان به طور مستقیم و 20 درصد مابقی نیز...

ادامه مطلب ...