با اجرای طرح تحول سلامت در چندسال گذشته بیماران و همراهان آنان دغدغه کمتری برای استفاده از خدمات درمانی داشتند اما در یکی دو سال اخیر و به دنبال بروز مشکلات مالی برای اجرای این طرح در مرحله نخست خدمات دهی  طرح تحول سلامت در بیمارستانهای خصوصی با اما و اگرهایی همراه شد و در هفته های اخیرهم برخی بیماران از الزام بیمارستانهای دولتی در تبریز برای خرید اقلام بیمارستانی توسط بیماران و همراهان آنان خبر می دهند. این در حالی است که طرح تحول سلامت به ویژه خدمات دهی درمانی رایگان در این بیمارستانها باید ادامه داشته باشد.

محمد حسین صومی ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در این زمینه بیشتر توضیح می دهد.

 شنیده شده در بیمارستانهای دولتی ازجمله بیمارستان امام رضا تبریز و سایر بیمارستانهای دولتی در تبریز و شهرهای دیگر تجهیزات درمانی توسط بیماران خریداری می شود آیا بیمارستانها در این زمینه تخلف قانونی میکنند؟

بیمارانی که در مراکز درمانی دولتی بستری می شوند نباید چنین الزامی بر آنان صورت گیرد اما بیمارانی که به صورت سرپایی درمان می شوند برخی ملزومات را از بیرون تهیه و به کادر درمانی تحویل می دهند.

به گفته بیماران و همراهان آنان این موضوع تنها شامل بیماران سرپایی نبوده و برخی بستری هم شده اند و ملزم به خرید این لوازم شده اند در این زمینه چه توضیحی دارید؟

بیماران سرپایی به کسانی گفته میشود که بیش از یک شبانه روز بستری باشند و اگر بیماری حتی عمل جراحی داشته باشد اما کمتر از یک شبانه روز در بیمارستان بستری شود جزو بیماران سرپایی محسوب میشوند.

این اقدام در گذشته وجود نداشت علت الزام خرید تجهیزات به بیماران علی رغم تداوم اجرای طرح تحول سلامت چیست؟

بدهی سنگینی که شرکتهای بیمه ای به مراکز درمانی دارند موجب این اقدام شده و ما آماده هستیم در صورتی که بخشی از بدهی سنگین بیمه از جمله تامین اجتماعی پرداخت شود تجهیزات را رایگان دراختیار بیماران قرار دهیم.