اقتصاد مرسوم :
دو تا گاو ماده دارین … یكیش رو می فروشین و یه گاو نر می خرین… به تعداد گاوهای گله ی شما افزوده میشه و اقتصاد رشد می كنه… پول براتون همینطور سرازیر میشه و می تونین به بازنشستگی و استراحت بپردازین …

اقتصاد هندی :
دو تاگاو ماده دارین … اونها رو می پرستین و عبادت می كنین!

اقتصاد پاكستانی :
هیچ گاوی ندارین … ادعا می كنین كه گاوهای هندی مال شما هستن … از آمریكا طلب كمك مالی می كنین … از چین طلب كمك نظامی می كنین … از انگلیس هواپیماهای جنگی … از ایتالیا توپ و تانك … از آلمان تكنولوژی … از فرانسه زیر دریایی … از سوییس وام بانكی … از روسیه دارو … و از ژاپن تجهیزات … با تمام این امكانات گاوها رو می خرین و بعد ادعا می كنین كه توسط جهان مورد استثمار قرارگرفتین !

اقتصاد آمریكایی :
دو تا گاو ماده دارین … یكیش رو می فروشین ودومی رو تحت فشار مجبور می كنین كه به اندازه ی ۴ تا گاو شیر تولید كنه … وقتی گاوتون افتاد و مرد اظهار تعجب و شگفتی می كنین … تقصیر رو گردن یه كشور گاودار میندازین و بعد طبیعتا” اون كشور یه خطر بزرگ برای بشریت به حساب میاد … یه جنگ برای نجات جهان به راه میندازین و گاوها رو به چنگ میارین!

اقتصاد فرانسوی :
دو تا گاو ماده دارین … دست به اعتصاب می زنین چون می خواین سه تا گاو داشته باشین!

اقتصاد آلمانی :
دو تا گاو ماده دارین … اونها رو تحت مهندسی ژنتیك قرار میدین … بعد گاوهاتون ۱۰۰ سال عمر می كنن و ماهی یه وعده غذا می خورن و خودشون شیرشون رو می دوشن!

اقتصاد انگلیسی :
دو تا گاو ماده دارین… كه هر دو تاشون گاو دیوونه هستن! ﴿جنون گاوی دارن! ﴾

اقتصاد ایتالیایی :
دو تا گاو ماده دارین … نمی دونین كه اونها كجا هستن … پس بیخیال میشین و میرین سراغ ناهار و استراحتتون!

اقتصاد سوییسی :
۵۰۰۰ تا گاو ماده دارین … هیچكدومشون مال خودتون نیستن … از كشورهای دیگه پول می گیرین كه دارین گاوهاشون رو نگه می دارین!

اقتصاد ژاپنی :
دو تا گاو ماده دارین… اونها رو از نو طراحی ژنتیكی می كنین … هیكل گاوهاتون یك دهم اندازه ی طبیعی میشه و ۲۰ برابر معمول هم شیر تولید می كنن … بعد شونصد تا كارتون و عكس برگردون وآدامس با شخصیت گاوهاتون با چشمهای درشت می سازین و اسمش رو میذارین Cowkemon و توی تمام جهان پخش می كنین و می فروشین !

اقتصاد چینی :

دو تا گاو ماده دارین … ۳۰۰ نفر آدم دارین كه گاوها رو می دوشن … بعد ادعا می كنین كه سیستم استخدامی و شغلی كاملی دارین و تولیدات گاویتون در سطح بالایی قرار داره و هر كس رو هم كه آمار واقعی رو بیان كنه بازداشت می كنین.