به گزارش صنعت خبرلری،مدیرعامل هلدینگ تراکتورسازی تبریز در گفتگویی گفت:‌ کشورهای اروپایی گفتند پول به حساب ما واریز کنید، تعهد نمی‌دهیم تا چند سال دیگر قطعه به شما بدهیم، به خاطر تحریم شاید امکان بازگشت پول نباشد، مهندسان ما کاری کردند همان کشورها التماس می‌کنند، به ما قطعه بفروشید.