ابداع روش اتوماتیک سیستم کنترل سرعت و سبقت خودرو در تبریز
صنعت تبریز ، یکی از جوانان تبریزی که موفق به ابداع روش اتوماتیک سیستم کنترل سرعت و سبقت خودروشده در مورد سیستم ابداعی خود به خبرنگار صنعت تبریز ، می گوید:
این سیستم به طور کلی به دو بخش گیرنده و فرستنده تقسیم میشود.فرستنده ای که روی جاده نصب می شود وگیرنده ای که روی خودرو قرار می گیرد و طرز کار آسانی دارد.ولی می تواند جان هزاران نفر را در جاده نجات دهد.
«حسن شهبازپور آسیابی» که فارغ التحصیل رشته تعمیر و نگهداری هواپیما از دانشکده فنون و خدمات هوایی است در این زمینه توضیح بیشتری می دهد:فرستنده ها قبل و بعد و در خود نقاط حادثه خیز جاده در سه مرحله نصب می شوند .مرحله اول ارسال اخطارهای سمعی و بصری برای راننده نسبت به شرایط جاده در ادامه مسیربه سمت نقطه حادثه خیز.درصورتی که راننده به این اخطارها توجهی نکرد.در مرحله دوم فرستنده ها اطلاعاتی از شرایط قابل اجرا از وضعیت جاده را به اتوموبیل ارسال می کنند و خودرو به صورت اتوماتیک نسبت به کاهش سرعت خود اقدام می نماید.این اقدام طی مسافت مناسبی قبل از منطقه خطرناک اتفاق می افتد که این کاهش سرعت به تدریج بوده و یکباره باعث ایجاد تصادف با خودروهای عقبی نمی شود.


وی با اشاره به کاهش تلفات انسانی و خسارات مادی در زمان استفاده از این سیستم ، ادامه می دهد: بعد طی مسافت از نقطه حادثه خیز دوباره تعدادی فرستنده اطلاعاتی مبنی بر پایان منطقه حادثه خیز به خودرو ارسال می کنند که طی این فرایند باعث بازگردانی سیستم به صورت کاملا اتوماتیک به حالت عادی رانندگی می شود وراننده بدون هیچ محدودیتی به مسیر خود ادامه می دهد.طی زمانی که از این سیستم استفاده شود،به میزان چشمگیری از تعداد تصادفات و تلفات کاسته می شود.یکی از عوامل اصلی در تصادفات سرعت بالا و سبقت غیر مجاز می باشد که باز هم از عوامل تقویت کننده سبقت غیر مجاز سرعت بالاست.
وی بیان می کند: هزینه نصب این سیستم بر روی انواع خودرو به طور میانگین کمتر از ۴۰۰ هزار تومان است ولی قادر است حداقل نیمی از میزان تصادفات را در زمینه خود حذف نماید.