مدیرعامل اتحادیه تکثیر و پرورش صادرات آبزیان گفت: برنامه افزایش تولید ماهیان خاویاری در سال جاری در دستور کار قرار گرفته که می بایست با مدیریت بیشتر وارد این قضیه شویم چرا که خاویار در بحث شیلات نماد ایران است و باید آن را زنده نگه داریم.
به گزارش صنعتیمیز ، ارسلان قاسمی مدیر عامل اتحادیه تکثیر و پرورش صادرات آبزیان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص صادرات و تجارت آبزیان در سال ۹۵ اظهار داشت: با توجه به محدودیت تولید برنامه و پیش بینی ما در سال جدید افزایش تولید آبزیان است چرا که سال گذشته در بحث میگو ۱۶ الی ۱۷ هزار تن تولید داشته ایم که متأسفانه به سبب بیماری لک سفید نیمی از تولید از بین رفت و حال تلاش بر این است که امسال این میزان تولید محقق شود.
مدیر عامل اتحادیه تکثیر و پرورش صادرات آبزیان، با اشاره به اتفاقات سال گذشته گفت: اجرای برجام مهم ترین اتفاقی است که در سال گذشته رخ داده و به همین خاطر می بایست تأثیرات ناشی از آن از جمله دست یابی به بازار های هدف، حذف واسطه ها افزایش صادرات و تجارت آبزیان و در نهایت حاشیه سود بیشتر برای تولید کنندگان محقق شود.
قاسمی با بیان اینکه زیرساخت های جذب سرمایه گذاران خارجی در کشور فراهم است بیان کرد: با توجه به آن که زیرساخت های جذب سرمایه گذاران خارجی در صنعت شیلات فراهم است لذا آن ها به راحتی می توانند وارد این عرصه شوند.
وی با اشاره به افزایش تولید خاویار یادآور شد: برنامه افزایش تولید ماهیان خاویاری در سال جاری در دستور کار قرار گرفته که می بایست با مدیریت بیشتر وارد این قضیه شویم چرا که خاویار در بحث شیلات نماد ایران است و باید آن را زنده نگه داریم.