دیدار رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تبریز با رییس کمیسیون تجارت خارجی موسیاد ترکیه

مسعود بنابیان به عنوان رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تبریز و رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران طی هماهنگی های انجام شده با حضور در استانبول ترکیه با رییس کمیسیون تجارت خارجی و امور بین الملل موسیاد ترکیه دیدار کرد.

 در این دیدار بر روی افزایش همکاری و سرمایه گذاری های دو جانبه با این مجموعه بزرگ صنعتی، تولیدی و سرمایه گذاری تاکید شده و هماهنگی های لازم در این زمینه صورت پذیرفت.

گفتنی است طی مباحث صورت گرفته، هیئتی از موسیاد ترکیه در آینده ای نزدیک برای توسعه همکاری های دوجانبه مهمان اتاق تبریز خواهد بود.