صنایع کوچک بیشتر از صنایع بزرگ از بحران کرونا آسیب دیده اند.

به گزارش صنعت تبریز ، آذربایجان شرقی به عنوان یکی از صنعتی ترین استانهای کشور در چند دهه اخیر همواره توانسته نقش مهمی در صنعت خرد و کلان کشور ایفا کند جمعیت بالای یک میلیون نفری کارگری در استان نشانگر این موضوع است. در هفته های گذشته با فراگیر شدن بیماری کرونا موج تعطیلی واحدهای صنعتی در استان شروع شده و با اینکه صنایع بزرگ توانسته اند با مدیریت منابع مالی خود فعلا زیر بار کرونا کمرشان نشکند اما صنایع کوچک با تداوم رکودپشتوانه های مالی خود را ازدست داده و در آستانه ورشکستگی و اخراج نیرو قرار گرفته اند.
تورم رکودی دربازار غوغا میکند ودرعین رکود کم سابقه قیمت مواد اولیه هم به شدت بالا رفته است اینها رامحمدجلال وندصاحب یک کارگاه چاپ وبسته بندی میگوید و ادامه میدهد:درحالی که قیمت رنگ ازلیتری۲۰هزارتومان به۳۲هزارتومان رسیده اما سفارشی هم نداریم و اصلا مشخص نیست این وضعیت چه بر سرصنایع کوچک خواهد اورد.

حسن سرمدی مدیر یک کارگاه کلید سازی با ۵ نفر نیرو است ومی گوید: حداقل ۹ فقره چک برگشتی دارم و سفارشها را هم نتوانسته ام تحویل دهم.
وی اذعان می کند: درخواست ما از دولت حداقل استمحال بدهی و مهلت بیشتر برای پرداخت قبوضی مانند برق و گاز کارگاه است.

احد سلمانی هم صاحب کارگاه تراشکاری در دیزل آباد تبریز است که با وجود باز بودن کارگاه هیچ سفارشی در هفته های اخیر نداشته و اکنون با اقساط معوقه بانکی و حقوق پرداخت نشده کارگران روبرو است.وی با گلایه از نحوه کمکهای معیشتی می گوید: کارگران من هم مشکل ندارند اما مشکلشان کمبود برنج وروغن و گوشت در خانه نیست آنان مخارج دیگری دارند که اگر دولت یا خیران بتوانند این نیازها را تامین کنند فشار کمتری به مدیران صنایع وارد می شود.
توجه به مشکلات صنایع
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری آذربایجان شرقی می گوید: از ابتدای بیماری کرونا مشکلات صنایع را به صورت ریز بررسی کرده ایم و پیشنهاداتی به دولت ارائه شده است به نحوی که ۸۰ درصد مصوبات حمایتی دولت در سطح کشور پیشنهاد استان بوده است.
علی جهانگیری ادامه می دهد: برای حل مشکلات صنعتگران ، استمحال بدهی های بانکی ، کمکهای مالیاتی ، بسته های تشویفی و رفع موانع اداری صنعتگران مورد توجه بوده است.
وی با بیان اینکه باید در این شرایط ظرفیتهای تولید را افزایش داد ، خاطر نشان می کند: با همکاری ادارات مختلف استان مشکلات به صورت موردی بررسی می شود تا پیشنهادات عملی ارائه شود ودر کنارراهکارهای کلی راهکارهای موردی هم داشته باشیم.
وی با تاکید بر حل مشکلات اقتصادی صنایع کوچک و کارگران تصریح می کند: با رفع تدریجی محدودیتهای کرونایی اکنون اغلب صنایع به چرخه کار و تولیدبرگشته اند ورکود بازارهم به تدریج درحال رفع شدن است و مسولان دولتی دراستان هم با کارفرمایان و بانکها درارتباط هستند تاضمن پرداخت حقوق کارگران معوقان بانکی صنایع هم به تدریج وصول شود.