صنعت خبرلری: معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی با حکم وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، دبیر شهر جهانی فرش شد.

علی اصغر مونسان طی حکمی با استناد به مصوبه شورای عالی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سال ۱۳۹۶ و بنا به پیشنهاد مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی، علی جهانگیری را به مدت دو سال به عنوان «دبیر شهر جهانی تبریز- فرش» منصوب کرد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این حکم با اشاره به اینکه ثبت روستاها و شهرهای جهانی صنایع دستی که به واسطه تعامل سازنده با شورای جهانی صنایع دستی به تحقق پیوسته، دستاوردی بزرگ برای افزایش اعتبار روستاها و شهرهای ثبت شده است، بر ایجاد زیرساخت های لازم و برنامه ریزی های مورد نیاز برای استفاده از این فرصت مغتنم برای توسعه این مناطق تأکید کرده است.
وی همچنین خواستار مشارکت دبیر شهر جهانی فرش در فعالیت های مشترک شبکه فرمانداران و شهرداران روستاها و شهرهای جهانی که از طریق شورای جهانی صنایع دستی پیش بینی شده است، شد.
به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، با تصویب شورای جهانی صنایع دستی در سال ۱۳۹۴، شهر تبریز با در نظر گرفتن شاخص های مختلف مانند مشارکت های دولتی و شرایط مناسب برای بافت فرش، به عنوان شهر جهانی بافت فرش انتخاب شد.

منبع: ایسنا