احمدی نژاد همزمان با روز نیمه شعبان در زنجان حضور یافته و در جمع هزاران تن از مردم این شهر به سخنرانی پرداخت.

به گزارش صنعتیمیز ، حضور جمعی از مردم بخشایش آذربایجان شرقی که برای استقبال از وی تا زنجان رفته بودند یکی از حواشی این برنامه بود.

گفتنی است مردم از ساعتها قبل منتظر حضور احمدی نژاد در این مراسم بودند و محور سخنان وی نیز در این جمع مسائل مهدویت بود.

بخشایش