به گزارش صنعتیمیز ،  پیدا شدن مار در نقاط مختلف مسکونی شهر تبریز همزمان با فصل بهار و گرمتر شدن هوا که در هفته های اخیر مشاهده می شود ، زنگ خطری برای مدیریت شهری تبریز شده اما اینبار دارها در مرکز شهر هم دیده می شوند.

در اتفاقات اخیر مارهای سمی سیاه و قهوه ای در نقاط مسکونی و منازل و یا مجتمع های مسکونی پیدا شده اند و مردم به واسطه سمی و خطرناک بودن این مارها با وحشت با نیروهای آتش نشانی تماس گرفته اند.

امروز نیز یک مار سمی بزرگ در داخل شهر تبریز موجب وحشت اهالی شده است.

به نظر می رسد مسئولان امر باید توجه جدی تری به این مسئله داشته و ریشه هجوم مارهای سمی به داخل شهر را بررسی کنند.