نصب کارخانه آسفالت ۱۶۰ تنی بصورت شبانه روزی توسط تلاشگران سازمان عمران با ۳۵ در صد پیشرفت فیزیکی ادامه دارد
حسین منیری فر مدیرعامل سازمان عمران ضمن تسلیت ایام سوگواری سرور وسالار شهیدان امام حسین (ع) افزود تلاشگران سازمان عمران بصورت مصمم وشبانه روزی در پیشبرد اهداف و برنامه های این سازمان در عرض کمتر از ۱۰روز توانستند بیش از ۳۵ در صد ازکارخانه آسفالت ۱۶۰ تنی را نصب نمایند


حسین منیری فر از پیشرفت چشم گیر اجرای شبکه گازرسانی به کار خانجات آسفالت مجتمع تولیدی این سازمان خبرداد
مدیر عامل سازمان عمران شهرداری افزود اقدامات انجام یافته در کنار خرید کارخانه آسفالت اجرای جاده اختصاصی این کارخانه و آماده سازی جهت توسعه فضای سبز محوطه کارخانجات آسفالت از ۳ هکتار به ۷ هکتار خبر داد