با اینکه بیماری تب برفکی یک بیماری مشترک بین انسان و دام نیست اما شنیده ها حاکی از فروش گوشت دامهای تلف شده در اثر این بیماری در برخی قصابیهای  غیر مجاز و زیر زمینی تبریزی به صورت قاچاقی است.

به گزارش صنعتیمیز ، با افزایش شیوع تب برفکی در استان و تلف شدن حداقل ۹۰۰ دام که مدیر کل دامپزشکی استان در آخرین مصاحبه خود بدان اذعان کرده نگرانیهای از نفوذ گوشت دامهای تلف شده در قصابیهای شهر تبریز احساس م شود.

با اینکه بیماری تب برفکی یک بیماری مشترک بین انسان و دام نیست اما شنیده ها حاکی از فروش گوشت دامهای تلف شده در اثر این بیماری در برخی قصابیهای  غیر مجاز و زیر زمینی تبریزی به صورت قاچاقی است.

البته شبکه های نظارت قوی استانی دراین مورد وجود دارند اما برخی قصابیهای سودجو که با قاطبه فعالان شریف این رشته متمایز هستند ،  با فروش گوشت چرخ کرده تلاش دارند تا پول بیشتری به جیب بزنند.

راه تشخیص گوشت سالمی که از راه ذبح شرعی تهیه شده بسیار آسان بوده و از طریق رنگ گوشت می توان این موضوع را متوجه شد چرا که گوشت دام ذبح شده رنگ روشنی دارد و سریع نیز فاسد نمی شود و می توان آن را چند ساعتی بیشتر در یخچال نگه داشت اما گوشت دام مرده رنگ تیره ای دارد و به علت وجود خون فاسد در شریانهای داخل گوشت به سرععت فاسد شده و بوی نامطبوعی نیز دارد.