معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی گفت: خانه علامه محمد تقی جعفری در تبریز تخریب شده و محلی برای نمایش آثار باقی مانده از زندگی این علامه برجسته وجود ندارد.

به گزارش صنعتیمیز ، محمد صادق پور مهدی در نشست کارگروه میراث فرهنگی و گردشگری آذربایجان شرقی با تاکید بر حراست از میراث تاریخی و فرهنگی گفت: متاسفانه برخی خانه های تاریخی در همین شهر تبریز تخریب شده و از بین رفته اند که یکی از این خانه ها ، متعلق به علامه جعفری است.

وی گفت : فرزند علامه جعفری به بنده مراجعه کرده و از تخریب خانه پدر خود گله مند بود و اینکه تمامی آثار و لوازم مربوط به این عالم بزرگ در گوشه ای در حال خاک خوردن است.

معاون استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد:  تلاش داریم تا خانه دیگری که آنهم منتسب به این علامه است مورد بازسازی و مرمت قرار گیرد و آثار به جامانده از ایشان در این محل نگهداری شود.