تجربه تلخ شهرک سازی در اطراف تبریز

تجربه تلخ شهرک سازی در اطراف تبریز

چند کیلومتر مانده به تبریز از سمت شرق و غرب این شهر میتوان مجموعه ای ساختمانهای چندین طبقه را مشاهده کرد که در ظاهر شباهتی به خانه های مسکونی ندارند و بیشتر شبیه مجتمع های مسکونی کارخانجات هستند، اطراف این واحدهای مسکونی...

ادامه مطلب ...