چیزهایی که در مورد قدیمی ترین دانشگاه مدرن جهان نمی دانید

چیزهایی که در مورد قدیمی ترین دانشگاه مدرن جهان نمی دانید

«ربع رشیدی» دقیقا کجاست و چه داستانی را از ابتدای ساختش تا به امروز از سر گذرانده است؟ به گزارش صنعتیمیز  هر قسمت از کشورمان ایران، بسته به اینکه در چه دوره تاریخی مرکزیت داشته است، میزبان یادگاری‌هایی تاریخی از...

ادامه مطلب ...