کارگروه حمایت از واحدهای تولیدی کوچک در معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت راه اندازی می شود.

به گزارش پایگاه خبری،تحلیلی صنعـتیـمیـز، با دستور حسن یونس سینکی، معاون امور اقتصادی و‌بازرگانی وزارت صنعت مقرر شد کارگروهی به منظور تدوین برنامههای حمایتی از واحدهای تولیدی کوچک در این معاونت راه اندازی شود .

سینکی در نشست شورای مدیران این معاونت درباره ضرورت این اقدام گفت: بررسی ها نشان می‌دهد در شرایط کنونی ۴۸۰ هزار واحد تولیدی با کمتر از ۱۰ نفر نیروی کار در کشور وجود دارد که ظرفیت بسیار بالایی است و نباید این ظرفیت بزرگ اقتصادی در رویکردهای اقتصاد ملی فرعی شود.

او با اشاره به اینکه در این حوزه دفاع از تولید کالای ایرانی ، کشف بازارهای صادراتی و حتی حل مشکلات SMEها و توسعه و رونق فعالیت آنها باید مد نظر قرار گیرد، گفت:کارگروهی با حضور مدیران و کارشناسان مربوطه در این حوزه راه اندازی شود تا مشکلات این بخش احصا شده و اقدام عملی برای حل آن صورت گیرد . وی با تاکید بر اینکه در این بخش از ارائه برنامههای تکراری باید خودداری شود، ادامه داد: در سفر اخیر آقای روحانی ، رییس جمهوری به آذربایجان شرقی تصمیماتی برای حل مشکل کفش تبریز هم برای تهیه مواد اولیه و تولید و هم در حوزه صادرات اتخاذ شد.

او گفت: از سیاست های اصولی و مورد تایید وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت بکارگیری حداکثری از این ظرفیت بزرگ تولیدی است. در سالی که شعار آن حمایت از کالای از کالای ایرانی است اجرای برنامه هایی به منظور ارتقای کیفیت و حضور در بازارهای صادراتی ، توجه به این بخش بزرگ تولیدی بسیار اساسی است.

سینکی تاکید کرد: بهتر است ۱۰ اولویت در حوزه واحدهای تولیدی کوچک شناسایی شده و برنامه های عملی برای حل مشکلات آنها تدوین شود.

منبع: اقتصاد انلاین