۲۸۲واحد تولیدی، ۱۶۷ میلیارد تومان تسهیلات بانکی رونق تولید دریافت کردند.

خیرخواه دبیر کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید آذربایجان‌شرقی گفت: در هشت ماهه سال جاری با تجمیع سه شاخص سال ۹۶، انتقالی ۹۵ و پرداخت مستقیم، مجموعا برای ۲۸۲ واحد تولیدی، ۱۶۷ میلیارد تومان از محل تسهیلات بانکی رونق تولید پرداخت شده است.

وی گفت:در کل کشور ۳۷ هزار و ۸۲۱ واحد در سایت بهین یاب برای استفاده از تسهیلات طرح رونق تولید ثبت نام کرده‌اند که استان آذربایجان‌شرقی با ۳ هزار و ۸۱ ثبت نام که ۸.۲۶ درصد از کل ثبت‌نام‌های کشور را شامل می‌شود که در رتبه دوم کشوری قرار دارد و مازندران در این زمینه رتبه نخست را دارد.

وی افزود: از مجموع ثبت نام استان ۴۱۵ واحد با ۱۳.۴۶ درصد در داخل شهرک‌های صنعتی استان قرار دارند ( در کل کشور ۷ هزار و ۴۹ واحد از کل ثبت‌نامی‌ها در داخل شهرک های صنعتی قرار دارد. و استان آذبایجان شرقی در این زمینه رتبه چهارم را دارد.

خیرخواه گفت: از کل ثبت‌نامی‌های استان ۲۱۳۹ واحد با ۶۹.۴۲ درصد کل ثبت‌نامی‌های استان مربوط به واحدهای جهادکشاورزی و ۹۴۲ واحد با ۳۰.۵۷درصد مربوط به واحدهای صنعتی است.

وی خاطرنشان کرد: در کل کشور ۲۴ هزار و ۷۶۷ واحد کشاورزی و ۱۲ هزار و ۴۵۰ واحد صنعتی ثبت نام کرده و در آذربایجان شرقی ۹۴۲ واحد صنعتی( رتبه دوم کشور) و ۲۱۳۹ واحد کشاورزی( رتبه دوم کشور) ثبت نام کرده‌اند.

خیرخواه ادامه داد: از مجموع ثبت نامی ها ۴۸ واحد با ۱.۵۵ درصد هم مربوط به واحدهای معدنی می‌باشد که در این زمینه در کل کشور ۵۴۱ واحد معدنی ثبت‌نام کرده‌اند که آذربایجان شرقی رتبه اول در ثبت نام معدنی را دارد.

وی گفت: از مجموع ثبت‌نام‌های استان ۲ هزار و ۴۷۹ واحد صنعتی و کشاورزی دارای پروانه بهره‌برداری بوده با ۸۱.۰۴ درصد از کل ثبت‌نامی‌ها درخواست سرمایه در گردش کرده‌اند و ۵۳۶ طرح تولیدی صنعتی و کشاورزی با ۱۷.۳۹ درصد درخواست سرمایه ثابت داشته‌اند.

خیرخواه گفت: در کل کشور ۷۶.۵۶ درصد درخواست سرمایه در گردش و ۲۱.۸۶ درصد درخواست سرمایه ثابت دارند و در منطقه آزاد ارس هم ۱۹ واحد ثبت نام کرده است.

دبیر کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اظهار داشت: تاکنون ۸۹۱واحد و طرح تولیدی صنعتی و کشاورزی که ۲۸.۹۱ درصد ثبت‌نامی‌ها می‌باشد در کار گروه بررسی، تصویب و به بانک معرفی شده است.

وی گفت: از نظر تعداد معرفی به بانک در مقایسه کشوری که مجموعا ۱۵ هزار و ۵۵۸ واحد می باشد، استان در رتبه ۵کشوری قرار دارد که با طی مراحل بازدید، تشکیل پرونده، کمیته بررسی و کمیته استانی به سیستم بانکی به ارزش ۶۴۷ میلیارد تومان معرفی شده است که از این تعداد ۸۰واحد به مبلغ ۸۱ میلیارد تومان پرداخت شده است که از نظر تعداد در رتبه ۱۲کشوری و از نظر مبلغ در رتبه ۱۱ کشوری و از محل انتقالی های ۹۵ نیز در سال ۹۶ به تعداد ۷۷ واحد به ارزش ۷۷ میلیارد تومان پرداخت شده است که از نظر تعداد در رتبه ۳ کشوری و از نظر مبلغ در رتبه ۲کشوری قرار دارد.

وی ادامه داد: در مجموع از محل طرح رونق تولید در سال ۹۶ با لحاظ انتقالی های ۹۵ برای ۱۵۷ واحد تولیدی به ارزش ۱۵۴میلیارد تومان پرداخت شده است. که از نظر تعداد در رتبه ۷ کشوری و از نظر مبلغ هم در رتبه ۵کشوری قرار گرفته است.( البرز، لرستان، اصفهان و قزوین به ترتیب از رتبه یک تا پنج قرار دارند و از محل پرداختی‌های مستقیم برای ۱۲۵ واحد به مبلغ ۱۲ میلیارد تومان پرداخت شده است.

خیرخواه گفت: با تجمیع سه شاخص سال ۹۶، انتقالی ۹۵ و پرداخت مستقیم مجموعا برای ۲۸۲ واحد تولیدی به مبلغ ۱۶۷ میلیارد تومان در سال ۹۶ تسهیلات بانکی طرح رونق تولید پرداخت شده است که از نظر تعداد در رتبه ۵ کشوری قرار دارد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان