مدیرعامل سازمان قطار شهری تبریز، از آماده بودن ایستگاه دانشگاه ( شماره ۷) خط یک قطار شهری تبریز برای مسافرگیری خبر داد و گفت: برای خط یک مترو تبریز، تاکنون ۱۵۱۸۵ میلیارد ریال هزینه شده است.

محمد صادق پشمینه آذر مدیرعامل سازمان قطار شهری تبریز،در گفتگو با خبرنگاران، با اعلام این خبر، اظهار داشت: روز چهارشنبه ، ۲۲ شهریور ماه ۹۶، مقارن با بازگشایی دانشگاه و مدارس و با رفع نواقصات قسمتی از خط یک، ایستگاه دیگری از این خط برای استفاده و بهره برداری در اختیار مردم فهمیم کلانشهر تبریز قرار می گیرد و با افتتاح این ایستگاه، تعداد ایستگاه های فعال و قابل مسافرگیری به ۱۰ ایستگاه افزایش خواهد یافت.

وی افزود: با تکمیل و راه اندازی کامل تجهیزات خط یک، به خصوص سیستم سیگینالینگ ، کنترل کامل قطارها از مرکز فرمان امکان پذیر خواهد بود که این امر باعث کاهش زمان سیر و انتظار مسافران خواهد گردید و خدمات رسانی به همشهریان عزیز با تعداد قطار بیشتری صورت می گیرد.

مدیرعامل سازمان قطار شهری تبریز، کل هزینه صرف شده برای خط یک مترو تبریز را ۱۵۱۸۵ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: هزینة تکمیل ایستگاههای باقیماندة خط یک و رفع نواقص آن ، حدود ۶۰۰۰ میلیارد ریال است که امید است با حمایت های دولت تدبیر و امید و مسئولان شهری به خصوص اعضای محترم شورای شهر و شهرداری کلانشهر تبریز ، با تأمین به موقع اعتبار، خط یک هر چه زودتر به اتمام رسیده و در اختیار مردم قدرشناس تبریز قرار بگیرد.