معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد آذربایجان شرقی گفت: در پنج ماهه سال جاری ۴۴ میلیارد و ۵۴۰ میلیون ریال صدقه در استان جمع آوری شده است.

امیر شبان شبستری  معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد آذربایجان شرقی،با بیان اینکه مردم استان در پنج ماهه سال گذشته چهار میلیارد و ۲۷۸ میلیون تومان صدقه پرداخت کردند، افزود: صدقات جمع آوری شده در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته چهار درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: صدقات جمع آوری شده در سرفصل های درمانی، جهیزیه، وام کارگشایی، اشتغال، عمران و مسکن مددجویی، امور فرهنگی و آموزش هزینه شده است.

شبان شبستری گفت: افزایش کمک ها ناشی از اعتماد مردم و خیران به کمیته امداد بوده و روند رسیدگی به امور نیازمندان را سرعت بخشیده است.

وی اظهار کرد: ۳۸۹ هزار خانوار در استان مشترک صندوق صدقات کوچک کمیته امداد هستند که با صدقات خود بخش بزرگی از مشکلات نیازمندان را بر طرف می‌کنند.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان با بیان اینکه ضریب نفوذ صندوق های کوچک صدقات در آذربایجان شرقی ۳۶ درصد است، گفت: شش هزار و ۶۴۶ صندوق متوسط و ۱۰ هزار و ۸۴۸ صندوق بزرگ در سطح معابر استان آذربایجان شرقی وجود دارد.

وی با بیان اینکه کمیته امداد استان طرح هر خانه مهر، یک صندوق مهربانی را با هدف گسترش صندوق های صدقات خانگی اجرا می کند، افزود: مردم خیر استان برای دریافت صندوق صدقات خانگی عدد ۵ را به سامانه ۳۰۰۰۱۲۷۴ ارسال کنند.