مشاهده ماری سیاه رنگ درشهرک ارم تبریز موجب وحشت اهالی شد و مردم برای شکاراین مار دست به دامان آتش نشانی تبریز شدند.

به گزارش صنعت تبریز ، مردم منطقه ۹ شهرک ارم تبریز عصر روز گذشته ماری سیاه رنگ در حدود یک متر را در این منطقه مشاهده کردند که با گرم شدن هوا از محل استراحت زمستانی خود خارج شده بود.

مردم منطقه برای شکار این مار با آتش نشانی تماس گرفتند که نیروهای آتش نشانی پس از شکار این مار و بدون آسیب رسیدن به کسی آن را به مسئولان حیات وحش تحویل دادند.

photo_2016-03-03_08-40-24